08 marca 2022

MKiDN

 

MKiDN

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN)

Urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej – kultura i dziedzictwo narodowe.
Od 1949 siedzibą ministerstwa jest pałac Potockich. Dodatkowo ministerstwo dysponuje kilkoma innymi obiektami, gdzie ulokowana jest część biur i departamentów.
Źródło: wikipedia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz